top of page

Vuokrausehdot

Sähköavusteisen polkupyörän vuokraus –

E-MTB Safari 

 

 

 1. Sähköavusteisen polkupyörän ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen E-MTB Safarille

 2. Sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä, voimassa olevalla henkilöllisyys todistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti)

 3. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta

 4. Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla.

 5. Vuokraaja vastaa Sähköavusteisesta polkupyörästä ja niiden täydestä arvosta, kunnes Sähköavusteinen polkupyörä palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan Sähköavusteiselle polkupyörälle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. 

 6. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä

 7. Pyöränvuokraaja on ainoastaan itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista.

 8. Sähköavusteista polkupyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 9. Vuokratut sähköpyörät ja lisävarusteet ovat E-MTB Safarin omaisuutta.

 10. Vuokraaja ei saa luovuttaa sähköavusteista polkupyörää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta E-MTB Safarin kanssa.

 11. Alaikäinen (alle 18 vuotias) voi vuokrata Sähköavusteisen polkupyörän huoltajan suostumuksella.

 12. Varkauden tai liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteys E-MTB Safari  sekä poliisiin ilmoituksen tekoa varten.

 13. E-MTB Safari  vastaa siitä että Sähköavusteinen polkupyörä on huollettu säännöllisesti ja on teknisesti kunnossa vuokraus hetkellä.

 14. Sähköavusteisen Polkupyörän vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä

 15. Vuokrattu Sähköavusteinen polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä

 16. Sähköavusteisen Polkupyörän vuokralle antajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että Sähköavusteisen polkupyörän vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja.

 17. Mikäli Sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan ja Sähköavusteisen polkupyörän vuokralle antajan välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistua, ratkaistaan riita  E-MTB Safari kotikunnan käräjäoikeudessa

 18. Omavastuu on 500€ sähköavusteisen polkupyörän kadotessa tai tuhoutuessa kokonaan, tämä ei ole voimassa mikäli Sähköavusteisen polkupyörän vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan.

 19. Asiakkaan tulee jättää vuokrauksesta vakuus. Vakuudeksi käy voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti). Lisäksi varaamme tarvittaessa oikeuden ottaa  200-500€ vakuuden (varaus luotto-/pankkikortti tai käteinen) joka palautetaan vuokrauksen päättyessä kun sähköavusteinen polkupyörä on palautettu ja todettu olevan kunnoltaan vuokraus ehtojen mukainen.

 20. Mikäli peruutus tehdään alle 24h vuokrauksen alkamisesta tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan, peruutuksen voi ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse E-MTB Safarille

 21. Jos sähköavusteinen polkupyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraaja maksaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Jos vuokraaja palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

 22. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja

LATAA TÄSTÄ VUOKRAUSEHDOT PDF MUODOSS

bottom of page